E-Doc | Integrico AB

E-Doc

edoc

E-Doc är en unik teknik från Integrico som gör att slutanvändare kan visa, signera och arkivera viktiga och privata dokument online och säkert. Genom att använda E-Doc-lösningen kan organisationer på ett säkert sätt överföra mycket känsligt material – till exempel avtal, kontrakt och konton – till sina kunder eller anställda för visning och signering med högsta webbsäkerhet, så att endast den avsedda mottagaren har tillgång.

Med dokument som överförs elektroniskt minskar E-Doc den tid det tar för organisationer att kommunicera med sina kunder eller kunder, samtidigt som de tillhandahåller en mervärdestjänst som förbättrar varumärkeslojalitet.

Genom att hålla allt säkert på nätet minimerar E-Doc behovet av papper, minskar kostnaderna och hjälper organisationer att nå miljömål.

För mer information om E-Doc tack kontakta oss.

Sociala media