E-Postlåda | Integrico AB

E-Postlåda

E-PostBox är en avancerad webbaserad plattform för kommunikation och arkivering, som tillhandahålls av Integrico. E-PostBox erbjuder banker och organisationer en säker kommunikationskanal mellan sina kunder och anställda. Lösningen minskar kostnaderna genom att erbjuda en centraliserad kontaktpunkt för åtkomst och lagring av meddelanden och dokument.

fördelar:

 

Centraliserad dokumenthantering och arkivering

Ett dokument skapas endast en gång, det vill säga av bankens system som lagrar dokumentet på en central server? (E-postbox). Endast länken till det dokumentet skickas till användaren, varför dubbletter aldrig skapas.

Säker åtkomst

Användaren kommer åt åtkomst till dokumentet och meddelandet efter att systemet har verifierat användaren.

Kostnad och tidseffektivitet

Lösningen sparar kostnader som postavgifter och utskrift. Det är också miljövänligt eftersom det inte finns någon pappersanvändning. Det ger också ett snabbt sätt att kommunicera.

Förbättrad kundservice

Lösningen ökar värdet av tjänster som bankerna tillhandahåller kunderna. Klienterna kommer att ha alla sina viktiga dokument tillgängliga i ett centraliserat online-system 24x7.

Samma lösning används av 86 norska banker där alla användar konfidentiella handlingar, såsom kontoutdrag, betalningsutlåtanden, lageruppgörelser och försäkringsdokument, levereras till användarens E-postbox för online-åtkomst. Lösningen tjänar för närvarande över 20 miljoner meddelanden och dokument.

 

Säkerhet: 

  • Lösningen implementeras med hög datasäkerhet.
  • Informationen är endast tillgänglig för den autentiserade användaren.
  • All kommunikation sker via en säker kanal.

 

Logga in:

Systemet stöder flera inloggningsmekanismer som:

  1. OTP Digipass
  2. BankID (en norsk säkerhetsinfrastruktur)
  3. PIN/TAN
  4. Användarnamn och lösenord
  5. Enkla inloggningslösningar som delade sessioner och Sifon-verifierare (SSO-produkt från IVH Solutions)? Den här lösningen gör det möjligt för användare att navigera från befintliga system (dvs. Internetbank) till E-PostBox utan att skriva in deras inloggningsinformation igen.

 

För mer information om E-PostBox eller för att göra en utnämning för demonstration, vänligen kontakta oss.

Sociala media