Förvaltning | Integrico AB

Förvaltning

Integrico erbjuder professionella ledningstjänster till sina kunder. Klienterna uppmanar ofta en projektledare att leverera ett projekt eller ett förvaltningsråd för att utvärdera en befintlig eller föreslagen lösning.

Att leda ett projekt är en konst. Att kunna bilda ett tydligt och gemensamt mål för ett team av individer med olika färdigheter, personlighet och bakgrund – och än att nå detta mål. Vid Integrico är fokuseringen att kombinera tekniska färdigheter med förmågan att kommunicera med alla intressenter.

Våra erfarenheter är att en projektledare ska kunna anta och använda bästa praxis som redan finns på plats. Integrico har därför stor betydelse för att erbjuda projektledare med djup kunskap och certifieringar från etablerade projektledningstekniker som PMP, RUP, Scrum, PRINCE2 och ITIL v3. Vår filosofi är tänkt strategisk och har kärnvärdena i vårt sinne samtidigt som vi hanterar ett projekt.

För mer information kontakta oss.

Sociala media