Integrico AB | Integrico AB

Skapa möjligheter till det mest krävande företaget

Integrico erbjuder ett brett utbud av produkter som gör det möjligt för organisationer att öka sina servicetilbud till slutanvändare samtidigt som de kör kostnadseffektivitet och säkerhet. Alla våra produkter är utvecklade med följande kärnvärden:

 

Att ge värde till slutkunden
Våra produkter syftar till att hjälpa våra användare att spara pengar eller generera inkomster. Genom produkter som ArtisticCard, E-PostBox och E-Doc kan företag driva tillväxt i sin kundbas och generera ökad aktivitet från sina befintliga kunder samtidigt som kostnaderna minskas genom effektiva webbaserade metoder.

 

Att gå Grön
Genom att hålla allt på en säker onlineplattform hjälper våra produkter till att eliminera behovet av papper, porto och dyra tryckkostnader. Det finns för närvarande över 30 miljoner meddelanden lagrade i vår E-PostBox-databas, som annars skulle ha skickats via post.

 

Att vara framtidssäker och generisk
Alla våra produkter är byggda så att företag, vid behov, enkelt kan lägga till ytterligare komponenter i framtiden.

 

Att vara säker
Säkerhet är i största möjliga utsträckning av våra intressen. Våra produkter har alla byggts för att erbjuda högsta säkerhetsnivåer.

Med tanke på dessa värden har vi kunnat leverera produkter som E-PostBox, E-Doc och ArtisticCard. Tillsammans med vår egen utveckling är vi också mycket glada att kunna erbjuda några av de bästa produkterna i världen, inte från vår portfölj till våra kunder. Dessa har valts noggrant, när både programvaran och säljaren har utvärderats av våra experter.

Klar för att stärka ditt företag? Kontakta oss.

Sociala media