Sifon Suite | Integrico AB

Sifon Suite

Siphon Suite är IVH Solutions integration produktserie. Denna svit innehåller produkter och lösningar som integrerat organisationer eller en organisation med ett äldre system sömlöst.

Denna produktserie har utvecklats under en längre tid genom att förstå integrationens behov i stora och medelstora organisationer. Produkterna har utformats för att minska, i många projekt, okänd integrationsfaktor och ge organisationen ett standardiserat sätt att integrera.

 

Siphon Suite har följande produkter:

 1. Sifon Verifier
  En Single Sign On-lösning för att säkert och transparent transportera en kund från en webbplats till en annan.
  Denna produkt löser integrationsproblemen på presentationslagret.
 2. Sifonramen
  Ett ramverk för att ansluta presentationsskiktet med arvsystemet på ett modulärt och standardiserat sätt.
  Denna produkt löser integrationsproblemen på mellannivåen (affärsskikt).
 3. Siphon Data Integrator
  Ett ramverk för integration av online och offline data mellan de integrerade systemen.
  Den här produkten löser integrationsproblemen i datatältet.

 

För mer information om Siphon Suite tack contact us.

Sociala media