Sifon Verifier | Integrico AB

Sifon Verifier

Siphon Verifier är ett enda tecken på lösning och används för att skapa säkert hopp mellan olika webbplatser. Det gör det möjligt för användare att öppna inloggning på externa system. Företagen kan enkelt integrera sina system med andra äldre system eftersom användaren behöver logga in endast i ett system.

 

sifon-verifier

 

fördelar

Siphon Verifier möjliggör organisation att:

  • Minska exponering för risk
  • Förbättra användarvänligheten
  • Minska tiden till marknaden
  • Minska integrationskostnaden

 

Teknik

Siphon Verifier bygger på följande teknologier:

  • Public Key Infrastructure (PKI)
  • Java

 

För mer information tack kontakta oss.

Sociala media