Sifonansökningsramen | Integrico AB

Sifonansökningsramen

Siphon Application Framework är en integrationsplattform med flera lager baserat på J2EE-teknik. Användning av Siphon Framework företag minskar utvecklings- och underhållstiden. Ramverket är:

 

  • Komponentbaserad
  • Helt J2ee klagomål
  • Helt bärbara komponenter till andra applikationer och / eller plattformar
  • Oberoende komponenter, vilket innebär att ändring av kod och test kan begränsas till endast en komponent
  • Oberoende av alla tekniska plattformar som stöder EJB-teknik

Social Media